Verzekeringen

Er staan 32 verzekeringen op Reviews.nl. Gerangschikt op beste keuze, samenwerking en reviewscore.

Yezzer
nowinsure.com
Independer
Zorg en Zekerheid
Unive
Centraal Beheer
Monuta
De Internationale
PetSecur
Yarden
FLKS
Ixorg
Petplan
Lemonade
ONVZ
Allianz Direct
a.s.r.
ANWB
Ditzo
FBTO
Inshared
Interpolis
Jaaah
NKC
 • NKC
  0 reviews
Promovendum
ZEKUR
Zilveren Kruis

Relevante blogs

Waar kan je een verzekering afsluiten?

Het afsluiten van een verzekering kan op verschillende plaatsen en manieren gebeuren. Hier zijn enkele veelvoorkomende opties:

 • Verzekeringsmaatschappijen: Direct bij verzekeringsmaatschappijen kun je een breed scala aan verzekeringen afsluiten, van autoverzekeringen tot levensverzekeringen. Je kunt contact opnemen met de maatschappij zelf om hun aanbod te verkennen en een verzekering af te sluiten.
 • Verzekeringsmakelaars: Onafhankelijke verzekeringsmakelaars kunnen je helpen bij het vinden van de juiste verzekering door verschillende aanbieders te vergelijken. Ze werken met meerdere verzekeringsmaatschappijen en kunnen je adviseren over welke verzekering het beste past bij je behoeften.
 • Verzekeringsagenten: Agenten werken voor specifieke verzekeringsmaatschappijen en kunnen je begeleiden bij het kiezen van hun producten. Ze hebben diepgaande kennis van de verzekeringen die hun maatschappij aanbiedt en kunnen je helpen bij het aanpassen van een beleid aan je situatie.
 • Online platforms: Veel verzekeringsmaatschappijen bieden online mogelijkheden om verzekeringen af te sluiten via hun websites. Dit is handig omdat je zelf verzekeringsopties kunt onderzoeken, offertes kunt aanvragen en zelfs direct online kunt aanmelden voor een verzekering.

Elke optie heeft zijn eigen voordelen. Direct contact met een verzekeringsmaatschappij kan diepgaand advies bieden over hun specifieke aanbiedingen, terwijl verzekeringsmakelaars je toegang kunnen geven tot een breed scala aan opties. Verzekeringsagenten kunnen je op maat gemaakte oplossingen bieden vanuit een specifieke maatschappij en online platforms maken het gemakkelijk om op je eigen tempo te verkennen en aan te melden. Het kan nuttig zijn om meerdere kanalen te verkennen voordat je een beslissing neemt over welke verzekering je wilt afsluiten.

Welke verzekeringen heb je echt nodig?

Hoewel de benodigde verzekeringen kunnen variëren afhankelijk van je persoonlijke situatie en locatie, zijn hier enkele veelvoorkomende verzekeringen die vaak als essentieel worden beschouwd:

 • Autoverzekering: In de meeste landen is een autoverzekering wettelijk verplicht. Deze verzekering biedt dekking in geval van schade aan je voertuig of aan derden als gevolg van een ongeval.
 • Ziektekostenverzekering: Een ziektekostenverzekering biedt financiële bescherming tegen medische kosten en behandelingen. Het helpt bij het dekken van medische rekeningen en kan van onschatbare waarde zijn bij onverwachte ziekten of verwondingen.
 • Inboedelverzekering: Deze verzekering dekt schade aan je persoonlijke bezittingen in geval van diefstal, brand, waterschade en andere gevaren. Het kan helpen om de kosten van het vervangen van je bezittingen te dekken.
 • Aansprakelijkheidsverzekering: Een aansprakelijkheidsverzekering beschermt je tegen financiële gevolgen als je aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan anderen of hun eigendommen. Dit kan variëren van schade door jouw huisdier tot letselschadeclaims.

Hoewel deze verzekeringen als essentieel worden beschouwd, is het belangrijk om te overwegen welke andere verzekeringen relevant kunnen zijn op basis van je levensstijl, gezinssituatie en persoonlijke behoeften. Denk aan specifieke verzekeringen zoals levensverzekeringen, reisverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en meer, afhankelijk van wat voor jou en je gezin het meest zinvol en passend is. Het is raadzaam om met een verzekeringsprofessional te praten om een volledig beeld te krijgen van welke verzekeringen het beste bij jouw situatie passen.

Wat heb je nodig om een verzekering af te sluiten?

De vereisten voor het afsluiten van een verzekering kunnen variëren, maar hier zijn enkele gemeenschappelijke items die vaak nodig zijn:

 • Persoonlijke identificatie (ID of paspoort): Verzekeraars hebben meestal een vorm van identificatie nodig om je persoonlijke gegevens te verifiëren.
 • Contactgegevens en adres: Het verstrekken van juiste contactinformatie is essentieel voor de communicatie tussen jou en de verzekeraar.
 • Gegevens over het te verzekeren object (voertuig, huis, etc.): Voor specifieke verzekeringen zoals auto- of huisverzekeringen, heb je informatie nodig over het object dat je wilt verzekeren, zoals het merk en model van een auto, het adres van een huis, etc.
 • Eventuele relevante documentatie (rijbewijs, eigendomsbewijs, etc.): Afhankelijk van het type verzekering dat je afsluit, kan aanvullende documentatie nodig zijn. Bijvoorbeeld een rijbewijs voor een autoverzekering of eigendomsdocumenten voor een huisverzekering.
 • Financiële informatie: Voor sommige verzekeringen, zoals levensverzekeringen of hypotheekverzekeringen, kan het zijn dat je financiële informatie moet verstrekken om je verzekerbaarheid te beoordelen.

Het is altijd goed om rechtstreeks met de verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon te praten om te weten welke specifieke documenten en informatie nodig zijn voor de verzekering die je wilt afsluiten. Zij kunnen je gedetailleerde begeleiding geven over welke stappen je moet nemen en welke informatie je moet verstrekken om het proces soepel te laten verlopen.

Wat kosten alle verzekeringen per maand?

De kosten van verzekeringen kunnen sterk variëren op basis van verschillende factoren, zoals het type verzekering, je persoonlijke situatie, de dekkingslimieten en de verzekeringsmaatschappij. Hier zijn enkele factoren die van invloed zijn op de kosten van verzekeringen:

 • Type verzekering: Het type verzekering dat je nodig hebt, zoals autoverzekering, ziektekostenverzekering, levensverzekering, enz., zal een grote invloed hebben op de kosten.
 • Dekkingslimieten: Hoe hoger de dekkingslimieten, hoe hoger de premie. Dit geldt vooral voor aansprakelijkheidsverzekeringen waarbij hogere limieten meer bescherming bieden.
 • Persoonlijke situatie: Factoren zoals leeftijd, geslacht, rijgeschiedenis, gezondheidstoestand en woonsituatie kunnen van invloed zijn op de kosten.
 • Locatie: De locatie waar je woont of je voertuig parkeert, kan ook van invloed zijn op de verzekeringskosten, vooral voor autoverzekeringen.
 • Eigen risico: Een hoger eigen risico kan leiden tot lagere premies, maar je moet bereid zijn om meer uit eigen zak te betalen in geval van een claim.

Om specifieke kosten te bepalen, is het raadzaam om offertes aan te vragen bij verschillende verzekeringsmaatschappijen. Zo kun je de prijzen vergelijken en de verzekering kiezen die het beste past bij je behoeften en budget. Het is belangrijk om te onthouden dat goedkoper niet altijd beter is; het gaat erom de juiste balans te vinden tussen prijs en dekking om jezelf en je bezittingen adequaat te beschermen.

Kan een verzekeraar je weigeren?

Ja, verzekeraars hebben het recht om je te weigeren op basis van bepaalde criteria. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je een hoog risico vormt voor een specifiek type verzekering. Het is belangrijk om te weten dat verzekeraars zich moeten houden aan regels en wetten met betrekking tot non-discriminatie en eerlijke praktijken. Als je wordt geweigerd, moet de verzekeraar meestal de reden voor de weigering verduidelijken.

Enkele redenen waarom een verzekeraar je zou kunnen weigeren:

 • Hoog risico: Als je een hoog risico vormt voor claims, bijvoorbeeld als je een slechte rijgeschiedenis hebt bij het aanvragen van een autoverzekering.
 • Onvolledige informatie: Als je niet alle benodigde informatie hebt verstrekt bij het aanvragen van de verzekering.
 • Specifieke uitsluitingen: Als je aanvraag valt onder bepaalde uitsluitingen die in het beleid zijn vermeld.
 • Fraude: Als er vermoedens zijn van fraude of onjuiste informatie in je aanvraag.
 • Financiële stabiliteit: Voor sommige verzekeringen, zoals levensverzekeringen, kan je financiële stabiliteit van invloed zijn op de acceptatie.

In sommige gevallen kan de verzekeraar je accepteren maar met bepaalde voorwaarden of hogere premies vanwege het hogere risico dat je vertegenwoordigt. Het is belangrijk om te begrijpen waarom je geweigerd bent en te werken aan het verbeteren van je situatie om in de toekomst gemakkelijker verzekeringen te kunnen afsluiten. Het kan ook nuttig zijn om met een verzekeringsmakelaar te praten, omdat zij inzicht kunnen geven in welke verzekeraars mogelijk bereid zijn om je te accepteren, zelfs als je een verhoogd risico vormt.

Is het strafbaar om geen zorgverzekering te hebben?

In veel landen, waaronder Nederland, is het hebben van een zorgverzekering wettelijk verplicht. Het is meestal strafbaar om geen zorgverzekering te hebben als je wettelijk verplicht bent om er een af te sluiten. Dit betekent dat het niet voldoen aan deze verplichting kan leiden tot juridische en financiële consequenties. In Nederland bijvoorbeeld, geldt de Zorgverzekeringswet (Zvw), die bepaalt dat alle inwoners van Nederland verplicht zijn een basiszorgverzekering af te sluiten. Als je geen zorgverzekering hebt, kunnen de volgende gevolgen optreden:

 • Boetes en financiële sancties: Overheden kunnen boetes opleggen aan mensen die geen zorgverzekering hebben terwijl ze dat wel zouden moeten. Deze boetes kunnen variëren in omvang, afhankelijk van de wetten van het betreffende land.
 • Beperkte toegang tot medische zorg: Het niet hebben van een zorgverzekering kan de toegang tot medische behandelingen belemmeren, vooral als je niet in staat bent om de kosten zelf te dragen. In geval van een noodsituatie kan dit ernstige gevolgen hebben voor je gezondheid en welzijn.
 • Oplopende schulden: Zonder zorgverzekering kunnen de kosten van medische behandelingen snel oplopen. Als je gedwongen wordt om uit eigen zak te betalen, kan dit leiden tot aanzienlijke schulden die moeilijk af te lossen zijn.
 • Juridische complicaties: Het niet naleven van de wettelijke verplichting om een zorgverzekering af te sluiten, kan leiden tot juridische procedures en geschillen met overheidsinstanties.
 • Langdurige financiële gevolgen: Zelfs als je ervoor kiest om geen zorgverzekering af te sluiten om kosten te besparen, kunnen de financiële gevolgen op lange termijn veel ernstiger zijn als je onverwacht medische hulp nodig hebt.

Het is daarom van groot belang om je aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot zorgverzekeringen te houden, zowel voor je eigen gezondheid als voor het voorkomen van mogelijke juridische en financiële problemen. Het is verstandig om de specifieke regels en consequenties in jouw land te onderzoeken en ervoor te zorgen dat je de nodige stappen onderneemt om een passende zorgverzekering te hebben.