• Tom te Selle (34)
  Beeindiging abonnement runners world 0 reacties

  Betreft: opzegging Runner's World

  Hierbij zeg ik mijn abonnement met onderstaande gegevens per eerstvolgende mogelijkheid na dagtekening op. Naam: Tom te Selle

  De incassomachtiging dient tegelijkertijd te worden beëindigd.

  Daarnaast verzoek ik u hierbij tevens, overeenkomstig artikel 17 AVG, over te gaan tot onmiddellijke verwijdering van al mijn persoonsgegevens in de zin van artikel 4(1) AVG, behoudens in de gevallen zoals opgesomd in artikel 17(3) AVG.


  Graag zie ik de bevestiging van deze opzegging en de verwijdering van mijn persoonsgegevens tegemoet.

  Met vriendelijke groet,

  Tom te Selle

  Tom te Selle (34) 23 maart 2020


Meer informatie en reviews over Hearst