Gemeenten

Een gemeente voert taken uit die direct in het belang van haar inwoners zijn, zoals bijvoorbeeld huisvuil ophalen en bestemmingsplannen maken. Over veel zaken mag een gemeente zelfstandig beslissingen nemen zoals huizen bouwen, fietspaden aanleggen, etc. Daarnaast voert de gemeente ook landelijke wetten uit, dit wordt medebewind genoemd. Zo moet elke gemeente paspoorten en identiteitskaarten uitgeven aan haar inwoners.

Land, wateren en wegen rondom je huis zijn voornamelijk van de gemeente waarin jij je begeeft. Wanneer hier iets mee is, kan je bij de gemeente een klacht, idee of suggestie neerleggen en hopen dat zij er iets mee doen. Een gemeente heeft de lastige taak om tussen alle eisen van de bewoners een keuze te maken wat wel en wat niet door kan gaan.


Aanbieder niet gevonden? Mail ons en geef je suggestie door.